Publikacje naukowe

1. Model GROW, jako pomoc w realizacji celów uczniów i nauczycieli w szkole, dla zespołów sportowców, kadry kierowniczej i pracowników oraz w życiu prywatnym.

  • Karpacki Przegląd Naukowy Nr 4 (28) – 2018  journal-article,  Part of ISSN: 2353-9917

2. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Różne oblicza Coachingu” – Rzeszów 19.09.2018 r.

  • Karpacki Przegląd Naukowy Nr 4 (28) – 2018, journal-article, Part of ISSN: 2353-9917

3. Instrumentality of questions asked as a practical competence instructed by schools and mass media.
DOI: 10.2478/sc-2018-0023. „Social Communication” Vol. 4, Special issue, 2018.

  • Social Communication Online Journal nr 2/ 2018 ,  journal-article , DOI: 10.2478/sc-2018-0023

4. Zastosowanie witaminy E w kosmetologii

  • Czasopismo „Kosmetologia Estetyczna” 1/2019, vol.8; ; Dwumiesięcznik Naukowy MNiSW (4), IC (71.71)

5. The Role of Media in Informing the Public and Public Administration Bodies About Illegal Financial Pyramids

  • Social Communication, 2020-06-01 | journal-article, DOI: 10.2478/sc-2020-0003

6. Rola komunikacji społecznej i medialnej w kontekście społecznej odpowiedzialności administracji publicznej.

  • Karpacki Przegląd Naukowy, 2019-10-01 | journal-article, Part of ISSN: 2353-9917

7. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pod hasłem „Cyberprzestrzeń – zagrożenia i szanse w wychowaniu i edukacji”– Rzeszów 29.11.2019 r.

  • Karpacki Przegląd Naukowy, 2019-10-01 | journal-article,  Part of ISSN: 2353-9917

8. Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej konferencji naukowej pod hasłem „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – wymiar informacyjny” – Rzeszów 17.10.2019 r.

  • Karpacki Przegląd Naukowy, 2019-10-01 | journal-article, Part of ISSN: 2353-991

9. Coaching zdrowia w chorobach somatycznych

  • „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Artykuły naukowe w przygotowaniu na rok 2020

1. Management of Patient’s emotions through health Coaching in social communication as an important element of health care in somatic diseases.

  • „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie